ekonomické oddělení Almeva hlavní

Dotacje europejskie

Wsparcie marketingu eksportowego

.

Firma realizuje projekt pod nazwą “Wsparcie marketingowe eksportu firmy ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.”, nr rej. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008414, który jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Przedsiębiorstwa i Innowacje dla Konkurencyjności, tj. ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa Republiki Czeskiej.

.

Przedmiotem złożonego projektu jest wsparcie indywidualnego udziału firmy Almeva East Europe s.r.o. w 7 zagranicznych targach branżowych w okresie 2/2017 — 4/2019 organizowanych na Słowacji, Węgrzech, we Włoszech, w Polsce i w Niemczech, które skupiają się głównie na technice grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, sanitarnej i środowiskowej.

Realizacja projektu doprowadzi do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy, wzmocnienia jej prezentacji za granicą, pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia wielkości eksportu.

.

Rekonstrukcja siedziby firmy

Przebudowa siedziby firmy ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. została zrealizowana przy wsparciu Unii Europejskiej:
.
Program.
Numer rejestracyjny: 5.3 NM02/207

Nazwa projektu: Przebudowa budynku operacyjnego firmy Quies, s.r.o. — systemy kominowe 

.

.

.

.