Bajonetový spoj  80 - 200 mm

Przegub bagnetowy 80 – 200 mm