Silikonové mazivo

Środek smarny do systemów kominowych stosowany przy łączeniu rur.

Smar silikonowy