T kus s přívodem vzduchu_ LAB

Trójnik z doprowadzeniem powietrza (LAB)