Univerzální distanční objímka

Bride de centrage universelle