spalinové ventilátory_hlavní_sekce PRODUKTY

Produkty EXODRAFT

Vážení zákazníci,

Pripravili sme pre vás školenie o produktoch ExODRAFT. Počas školenia od nás získate maximum informácií o odsávacích ventilátoroch, Draftbooster, filtri pevných častíc a Heat Recovery System, ktorý sa používa na rekuperáciu tepla. Školenie bude doplnené praktickými príkladmi realizácií.

Program školenia

  • Úvod
  • predstavenie odsávacích ventilátorov EXODRAFT vrátane ovládacích prvkov a príslušenstva
  • správny návrh a inštalácia odsávacích ventilátorov pre dané aplikácie
  • predstavenie zariadenia Draftbooster vrátane inštalácie
  • predstavenie systému spätného získavania tepla EXODARFT vrátane možností montáže pre dané aplikácie
  • diskusia
  • záver

Dodatočné informácie o školení

Školenie je pre vás bezplatné.

Na školení v sídle spoločnosti je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie.

Na vybrané školenia sa môžete prihlásiť prostredníctvom nižšie uvedeného formulára alebo kontaktovaním svojho obchodného zástupcu.

Tak sa tešíme na vašu účasť!

Tím ALMEVA EAST EUROPE a. s.

Termíny školení

Dátum a čas Kapacita Miesto konania
24.04.2023 09:00 — 13:15 30 miest na sedenie ALMEVA EAST EUROPE a.s. Družstevní 501 664 43 Želešice Registrácia

Prihláška na školenie