ekonomické oddělení Almeva hlavní

Európske dotácie

Export Marketing Support

Spoločnosť realizuje projekt s názvom “Marketingová podpora exportu spoločnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.”, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008414, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, t.j. zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu Českej republiky.

Predmetom predkladaného projektu je podpora individuálnej účasti spoločnosti Almeva East Europe s.r.o. na 7 zahraničných veľtrhoch v období 2/2017 — 4/2019 organizovaných na Slovensku, v Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Nemecku, ktoré sú zamerané najmä na vykurovaciu, ventilačnú, klimatizačnú, meracie, regulačné, sanitárne a environmentálne technológie.

Realizácia projektu povedie k rozvoju a rastu konkurencieschopnosti spoločnosti, posilneniu jej prezentácie v zahraničí, získaniu nových zákazníkov a zvýšeniu objemu exportu.

Rekonštrukcia sídla spoločnosti

Rekonštrukcia sídla spoločnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. bola realizovaná s podporou Európskej únie:

Registračné číslo: 5.3 NM02/207
Názov projektu: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti Quies, s.r.o. — komínové systémy